Update commissie padel

Hoogste tijd weer voor een update vanuit de commissie padel.

 

Na een erg leuke padel clinic zijn we aan de slag gegaan met de enquête welke in juni is uitgezet onder de leden.

Meer dan 70% van onze stemgerechtigde leden hebben deze enquête ingevuld.

Dat is echt heel veel, zeker in vergelijking met naburige verenigingen waar bij een gelijkaardige enquête de response vaak minder dan 40% was.

Onze dank dat zoveel van jullie hiervoor de tijd genomen hebben en jullie mening gedeeld, hiermee is de enquête ook echt representatief!

 

De resultaten laten zien dat er veel interesse is in padel onder de leden van TCB.

Op de vraag of padel een goede toevoeging zou zijn voor onze vereniging antwoordde maar liefst 84% positief.

De tabel hieronder laat eveneens zien dat er een grote meerderheid voor de komst van padel is in elke leeftijdsgroep.

De volledige resultaten zullen tijdens een komende ALV gedeeld worden zodat er vragen gesteld kunnen worden en er meer uitgebreid toelichting gegeven kan worden.

 

 

cid:image006.jpg@01D8985F.775DF130

 

 

Naast wenselijkheid onder de leden is ook (financiele) haalbaarheid onderzocht.

Hiertoe zijn diverse gesprekken gestart met leveranciers en hebben we inmiddels (indicatieve) offertes binnen en zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.

Een echte conclusie hierop moet nog volgen na toetsing door (toekomstig) bestuur en penningmeester en waarbij ook andere plannen en financiële verplichtingen in die analyse meegenomen worden.

 

Inmiddels is er een eindverslag ingediend bij het (interim/aftredend) bestuur met alle verzamelde informatie over de afgelopen 6 maanden en voorzien van conclusies en adviezen vanuit de commissie.

Deze informatie kan in een komende ALV eveneens gedeeld worden met de leden al dan niet vergezeld met een concreet voorstel ter besluit.

 

Als commissie denken wij voor nu ons onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van padel binnen TCB voltooid te hebben.

Voorlopig zal dit dan ook de laatste update zijn vanuit de padel commissie.

 

Wordt vervolgt…

 

Met sportieve groet,

 

Commissie Padel

Erwin, Cas & Celine

Nieuws Overzicht