Zorg jij voor die glimlach? Je krijgt er van ons een goed gevoel voor terug.

Als vereniging wil je niet alleen maar met elkaar tennissen maar soms ook een gezellige activiteit organiseren voor de hele vereniging. Dit zorgt er voor dat je iedereen in onze vereniging beter leert kennen en dat je met meer mensen kunt afspreken om daarna weer te gaan tennissen.

We zijn nog druk met de nieuwe kantine en Corona gooit tot nu toe ook nog roet in het eten, maar later dit jaar willen we toch weer activiteiten organiseren. Dit lukt niet alleen, hier hebben we hulp bij nodig van jullie. We snappen ook dat het niet voor iedereen is weggelegd daarvoor het hele jaar beschikbaar zijn. We willen kleine clubjes mensen vragen om één activiteit te gaan organiseren. We denken hierbij aan terugkerende dag of weekactiviteiten activiteiten zoals het open toernooi (begin juni) en clubkampioenschappen (augustus/september.) Maar ook aan de open dag/ledenwerfactie (mei) en het mini-maxi toernooi. Voor het mini maxi toernooi hebben we inmiddels al een aantal jongeren uit onze vereniging bereid gevonden om dit op te pakken. Als je andere ideeën hebt om iets te organiseren kan dat natuurlijk ook. Het kost je alleen het voorbereiden van de activiteit en de tijd die de activiteit duurt.

Je hoeft het nooit alleen te doen, je kunt ondersteuning krijgen vanuit het bestuur en andere vrijwilligers om de activiteiten te kunnen uitvoeren eventueel samen met ervaren mensen. Jou bijdrage levert vaak een andere kijk op zaken op en dat wordt gewaardeerd. Kom jij zorgen voor die glimlach, krijg je van ons een goed gevoel terug!

Bestuursfuncties:

Voor bestuursfuncties geldt dit echter niet. Hier hebben we wel mensen nodig die gedurende het jaar zich inspannen.

We zijn op zoek naar een goede vervanger van onze penningmeester Floor en voor Rika die als algemeen bestuurslid in het bestuur zit.

De functie van penningmeester kost geen zeeën van tijd, maar heeft zo wel zijn pieken in het jaar. Denk hierbij aan begroting en jaarrekening maken, contributienota’s versturen aan het begin van het jaar en bijhouden van de boekhouding natuurlijk door het jaar heen. Verder denk je mee in het beleid van de vereniging. Onze penningmeester Floor gaat er echt mee stoppen en we moeten een vervanger hebben. Floor wil je in de eerste periode graag helpen om een en ander onder de knie te krijgen. Voel jij je geroepen om je steentje bij te dragen of wil je eerst wat meer informatie bel dan met Floor of een van de andere bestuursleden.

In het bestuur zijn er naast de voorzitter, penningmeester en secretaris nog 2 algemene bestuursleden. Om het bestuur wat meer body te geven, nemen de algemene bestuursleden deel aan de bestuursvergaderingen en praten mee over het beleid van de vereniging. Ze kunnen aanspreekpunt zijn voor 1 of meerdere onderwerpen/activiteiten binnen de vereniging.

Over de verdere invulling van deze taak zijn altijd afspraken te maken. Ook hier geldt dat nieuwe ideeën in het bestuur welkom zijn.

Als het je aanspreekt om iets te organiseren, je bijdrage in een bepaalde week of dag te willen leveren, mocht je ideeën hebben om iets te organiseren of wil je ons bestuur komen verstreken bel een van ons dan.

Hennie Clemens (voorzitter)                                   06-53257249

Floor Koopman (penningmeester)                          06-29033433

Adrienne Geldtmeijer (secretaris)                           06-43772390

Rika Kerstens (Algemeen bestuurslid)                    06-15458097

Jack Geldtmeijer (Algemeen bestuurslid)               06-13227333

Nieuws Overzicht