Baanreglement TCB

 

ACCOMMODATIE:

De accommodatie van Tennis Club Bosschenhoofd is gelegen aan de Pastoor van Breugelstraat 89 te Bosschenhoofd en bestaat uit 4 moderne, all weather smash court, banen.

TOEGANG TOT DE BANEN:

Het bespelen van de banen is voorbehouden aan de leden van de club, in het bezit van een geldig KNLTB- of (wit) TCB- tennispasje.

HET AFHANGSYSTEEM:

Voor het afhangsysteem gelden de onderstaande regels.

A.    Het recht om op een baan te spelen reserveert men door eigenhandig zijn geldige pasje te scannen aan het digitale afhangbord. Zonder pasje heeft men geen speelrecht.

B.    Dit speelrecht vervalt als men het tennispark verlaat.

C.   De gereserveerde speeltijd bedraagt 45 minuten, ongeacht het aantal spelers op de gereserveerde baan.

D.   Speeltijden verlengen mag slechts als de speeltijd verstreken is en er geen andere speelgerechtigden zijn.

HET AFHANGBORD:

Het digitale afhangbord bevindt zich in de ruimte voor de kleedkamers en heeft slechts tot doel inzichtelijk te maken welke banen bezet zijn. De maximale speeltijd is 45 minuten.

NB:     Zolang het afhangbord niet operationeel is worden leden geacht in onderling overleg te handelen conform dit reglement.

WACHTTIJD:

Wanneer alle banen afgehangen zijn en men langer dan 45 minuten moet wachten, is men verplicht te ‘dubbelen’ (4 personen op één baan).

VOORKEURSRECHT:

Voorkeursrecht functioneert in volgorde van onderstaande punten:

1.    KNLTB competitie en –toernooien.

2.    Door TCB georganiseerde activiteiten.

3.    Mixavond op woensdag vanaf 19.00 uur.

4.    Trainingen door de club aangestelde trainers, overeengekomen met het bestuur.

5.    Door het bestuur van TCB toegestane activiteiten en evenementen.

6.    Vrij tennissen voor leden.

Hiervan kan enkel worden afgeweken in overleg met het bestuur en gepubliceerd op of nabij het afhangbord. Bij niet voldoende deelname aan het georganiseerde zijn de resterende banen vrij te bespelen door leden welke niet deelnemen, dit weer volgens het afhangsysteem.

 

INTRODUCÉS:

Bij uitzondering en alleen als er geen wachttijd is, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Voor deze introducé dient men een introducékaartje op het afhangbord te plaatsen. De naam van de introducé moet op het kaartje worden vermeld. Dezelfde persoon mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden. De kaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar en kosten voor volwassenen  € 5.- en voor kinderen (tot 18 jaar) € 2.-

ALGEMENE REGELS:

Kleding en Schoeisel: het dragen van tenniskleding en tennisschoenen op de banen is verplicht. Tennisschoenen moeten geschikt zijn voor smash court banen en een daarvoor passend profiel hebben.

Bespeelbaarheid van de banen: Of een baan bespeelbaar is, wordt door de Technische Commissie in overleg met het Bestuur beslist. Na regen of onweer mag slechts weer gespeeld worden als de baan voldoende is opgedroogd. Iedere gebruiker is verplicht de baan niet te beschadigen. Indien een baan onbespeelbaar is, wordt dit bekend gemaakt via mail en sociale media en vermeld op het afhangbord.

Bij verschil van mening over de toepassing en naleving van dit baanreglement treden het bestuur en de Technische Commissie alleen op als besluitvormende personen.

Het bestuur,

Bosschenhoofd, 2017.