Baanreglement TCB

 

 

ACCOMMODATIE:

De accommodatie van Tennis Club Bosschenhoofd is gelegen aan de Pastoor van Breugelstraat 89 te Bosschenhoofd en bestaat uit 4 moderne, all weather smash court, banen.

 

ALGEMENE REGELS:

Kleding en Schoeisel:

Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen op de banen is verplicht. Schoenen met profielzolen zijn op de banen niet toegestaan.

Glaswerk:

Het is niet toegestaan glas mee de baan op te nemen. Dus geen glazen met drank of flessen.

Bespeelbaarheid van de banen:

Bij sneeuw zijn de banen niet bespeelbaar. Na regen of onweer mag slechts weer gespeeld worden als de baan voldoende is opgedroogd. Het is niet toegestaan sneeuw of plassen te verwijderen door het gebruik van hulpmiddelen.

Bij dooi na een vorstperiode mag de baan niet worden gebruikt. Hierover wordt via mail en clubapp gecommuniceerd. Of een baan bespeelbaar is, wordt door de Technische commissie in overleg met het Bestuur beslist. Iedere gebruiker is verplicht de baan niet te beschadigen.

Bij verschil van mening over de toepassing en naleving van dit baanreglement treden het bestuur en de Technische commissie alleen op als besluitvormende personen.

TOEGANG TOT DE BANEN:

Het bespelen van de banen is voorbehouden aan de leden van de club, in het bezit van een geldig KNLTB tennispasje of een proeflidmaatschap (voor de looptijd van de actie).

 

HET RESERVEREN VAN EEN BAAN:

Voor het reserveren gelden de onderstaande regels.

A.  Het recht om op een baan te spelen verkrijgt men door via de clubapp van Allunited een baan te reserveren. Zonder reservering heeft men geen speelrecht.

B.  Dit speelrecht vervalt als men niet op aanvangstijd aanwezig is of eerder dan de eindtijd het tennispark verlaat.

C.  De gereserveerde speeltijd bedraagt 45 minuten bij 2 of 3 spelers en 90 minuten als het aantal spelers 4 is op de gereserveerde baan.

D.  Speeltijden verlengen, mag slechts als de speeltijd verstreken is en er geen andere speelgerechtigde zijn.

E.  Je mag 3 dagen vooraf een baar reserveren.

F.  Je mag 2 x per dag een baan reserveren. Je mag slechts 1 afspraak gelijktijdig maken.

WACHTTIJD:

Wanneer alle banen afgehangen zijn en men langer dan 45 minuten moet wachten, is men verplicht te ‘dubbelen’ (4 personen op één baan).

VOORKEURSRECHT:

Voorkeursrecht functioneert in volgorde van onderstaande punten:

1.  Landelijke competitie.

2.  Door TCB georganiseerde activiteiten.

3.  Door het bestuur van TCB toegestane activiteiten en evenementen.

4.  Mixavond op woensdag en donderdag vanaf 19.00 uur.

5.       Trainingen door de club aangestelde trainers overeengekomen met het bestuur.

6.       Vrij tennissen voor leden.

Hiervan kan enkel worden afgeweken in overleg met het bestuur en gepubliceerd op of nabij het afhangbord. Bij niet voldoende deelname aan het georganiseerde zijn de resterende banen vrij te bespelen door leden welke niet deelnemen, dit weer volgens het afhangsysteem.

INTRODUCÉS:

Bij uitzondering en alleen als er geen wachttijd is, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Dezelfde persoon mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden. De kaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar en kosten voor volwassenen  € 5.- en voor kinderen (tot 18 jaar) € 2.-. Indien de kantine niet open is kan het bedrag worden overgemaakt op NL17RABO0122537327 t.n.v. Tennisclub Bosschenhoofd

Bosschenhoofd, 29 december 2021