Baanreglement

ACCOMMODATIE:
De accommodatie van Tennis Club Bosschenhoofd is gelegen aan de Pastoor van Breugelstraat 89 te Bosschenhoofd en bestaat uit 4 moderne, all weather smash court, banen.

TOEGANG TOT DE BANEN:
Het bespelen van de banen is voorbehouden aan de leden van de club, in het bezit van een geldig KNLTB tennispasje.

HET AFHANGSYSTEEM:
Voor het afhangsysteem gelden de onderstaande regels.
A.  Het recht om op een baan te spelen reserveert men door eigenhandig zijn geldige pasje op het afhangbord te hangen. Zonder pasje heeft men geen speelrecht.
B.  Dit speelrecht vervalt als men het tennispark verlaat.
C.  De gereserveerde speeltijd bedraagt 45 minuten, ongeacht het aantal spelers op de gereserveerde baan.
D.  Speeltijden verlengen, mag slechts als de speeltijd verstreken is en er geen andere speelgerechtigden zijn.

HET AFHANGBORD:
Het afhangbord bevindt zich buiten tegenover de ingang van het tennispark en heeft slechts tot doel inzichtelijk te maken welke banen bezet zijn. De maximale speeltijd is 45 minuten. Indien men zijn pasje vergeten is, kan men aan de bar voor € 1.- een zogenaamd ‘ezelskaartje’ kopen. Men moet het kaartje volledig invullen. Na afloop het kaarten in de TCB bus te deponeren.

WACHTTIJD:
Wanneer alle banen afgehangen zijn en men langer dan 45 minuten moet wachten, is men verplicht te ‘dubbelen’ (4 personen op één baan).
 
VOORKEURSRECHT:
Voorkeursrecht functioneert in volgorde van onderstaande punten:
1.  Landelijke competitie.
2.  Door TCB georganiseerde activiteiten.
3.  Door het bestuur van TCB toegestane activiteiten en evenementen.
4.  Mixavond op woensdag vanaf 18.00 uur.
5.  Trainingen door de club aangestelde trainers overeengekomen met het bestuur.
6.  Vrij tennissen voor leden.

Hiervan kan enkel worden afgeweken in overleg met het bestuur en gepubliceerd op of nabij het afhangbord. Bij niet voldoende deelname aan het georganiseerde zijn de resterende banen vrij te bespelen door leden welke niet deelnemen, dit weer volgens het afhangsysteem.

INTRODUCÉS:
Bij uitzondering en alleen als er geen wachttijd is, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Voor deze introducé dient men een introducékaartje op het afhangbord te plaatsen. De naam van de introducé moet op het kaartje worden vermeld. Dezelfde persoon mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden. De kaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar en kosten voor volwassenen  € 5.- en voor kinderen (tot 18 jaar) € 2.-

ALGEMENE REGELS:
Kleding en Schoeisel: het dragen van tenniskleding op de banen is verplicht. Schoenen met profielzolen zijn op de banen niet toegestaan.
Bespeelbaarheid van de banen: Of een baan bespeelbaar is, wordt door de Technische commissie in overleg met het Bestuur beslist. Na regen of onweer mag slechts weer gespeeld worden als de baan voldoende is opgedroogd. Iedere gebruiker is verplicht de baan niet te beschadigen. Indien een baan onbespeelbaar is, wordt dit vermeld op het afhangbord.

Bij verschil van mening over de toepassing en naleving van dit baanreglement treden het bestuur en de Technische commissie alleen op als besluitvormende personen.

Bosschenhoofd, 1 maart 2011.